HL Vastgoed | Urk

Espel | De Bun 6 bouw nr: 18

Kenmerken
soort: bedrijfspand
vraagprijs: € 32.250
Status: verkocht
bouwjaar: 2023
type: bedrijfspand
 
Oppervlakte en inhoud
woonoppervlakte: 25 m2
overige oppervlakte: 20 m2
perceel oppervlakte: in VVE m2
inhoud: 180 m3
 
indeling
aantal kamers: 1
aantal slaapkamers: 0
aantal woonlagen: 1
 
Energie
energielabel: nvt
cv ketel: nvt
 
Buitenruimte
tuin: nvt

Omschrijving

Nieuw te bouwen (bedrijfs)opslagunit, Aan De Bun 6-18 te Espel.

Bent u opzoek naar een nieuwe kleine (bedrijfs)ruimte? Lees dan snel verder!

Deze nieuw te bouwen bedrijfsunit of opslagbox voor de particulier is als volgt samengesteld:

De afmetingen( Lengte/breedte /hoogte ) zijn alsvolgt 5mx5mx7.5m.
Deze keurig afgewerkte unit /box is gelegen op het industrie terrein “ De Bun” te Espel.
De hoogte van de unit: is 7 ,5 meter
Doorrijhoogte overhead deur: 4,10 meter (met loop deur)
Afhankelijk van het type unit worden er 1 parkeerplaats toegewezen.
Het bedrijventerrein bevindt zich in de directe nabijheid van de A6, waardoor de bereikbaarheid uitstekend is.

Verkoopprijs K.K ex BTW
unit 25 m2 : (b.vo) 5 mtr diep X 5 mtr breed ; € 32.250,- (v.o.n . exlc.BTW

Kortom moderne (bedrijfs)ruimte/box met een aantrekkelijk prijsniveau, waar u direct kan starten met uw onderneming!
De unit wordt casco opgeleverd ,voorzien ketting-bedienbare roldeur ( elektrisch optioneel ).
- vloerbelasting begane grond: 1000 kg/m2;
- kunststof/hout kozijnen;
- vrije hoogte;
Deze bedrijfsunit is onder meer te gebruiken als werkplaats, opslagruimte, transport- of montageruimte en voor bouw en lichte industrie.
De bouwvergunning wordt aangevraagd op basis van een industriegebouw met de volgende kenmerken:
- Lichte industriefunctie (hier vinden activiteiten plaats, waarbij het verblijven van mensen is toegestaan. Het bedrijfsverzamelgebouw zal gerealiseerd worden in een gesloten vorm waarbij de units ruggelings aan elkaar worden gebouwd. Hierdoor bestaat er de mogelijkheid de units te schakelen.

Het bedrijfsverzamelgebouw wordt gebouwd op een ruime kavel. Hierdoor beschikt u over genoeg rangeerruimte. Het perceel is goed bereikbaar via de toegangsweg De Espelerringweg .

De volgende posten zijn in de verkoopprijs opgenomen:
- grondkosten
- notariskosten en overdracht
- kadastrale inschrijvings- en inmeetkosten
- honorarium architect
- honorarium constructeur
- sonderingskosten
- bouwkosten unit
- CAR verzekering tot de oplevering.

De volgende kosten zijn niet meegenomen in de koopsom:
- aansluitkosten elektra en water
- kosten hypotheekakte, taxatiekosten en hypotheekrente tijdens de bouw van het object
- binnen schilderwerk
- BTW
- eventueel meer -minderwerk
- zonnepanelen

Bouwaanvraag
De koper is zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering benodigde vergunningen, zoals bijvoorbeeld vestiging-, milieu- en gebruiksvergunning.

Hoewel deze informatie met grote zorg is samengesteld aanvaarden de aanbieders ervan geen verantwoordelijkheid voor onvolledigheden, afwijkingen en/ of tussentijdse wijzigingen. Ook moeten zij een voorbehoud maken voor wijzigingen voortvloeiend uit eisen van de brandweer, overheid en nutsbedrijven. Deze informatie is geheel vrijblijvend en aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Deze wijzigingen zullen geen ernstige afbreuk doen aan de waarde en bruikbaarheid van de unit en geven geen recht tot enige verrekening met de koper.

Eigendomsoverdracht en Betaling
De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van transport” bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. De grondcomponent alsmede de bijkomende kosten zullen bij deze aktepassering voldaan moeten worden. De betalingstermijnen voor het restant “bouwkosten” zullen in de aannemingsovereenkomst worden bepaald. De kosten van dit notarieel transport zijn voor rekening van de koper.

Oplevering
De bedrijfsunit worden bezemschoon opgeleverd. Zodra de definitieve opleveringsdatum bekend is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Samen met de aannemer wordt de unit opgeleverd. Denk eraan dat u vanaf deze dag het pand heeft verzekerd middels een opstalverzekering naar herbouwwaarde. Eventuele tekortkomingen of bemerkingen worden op een opleverstaat geplaatst. Deze opleverstaat dient door beide partijen te worden ondertekend. Geconstateerde klachten, bemerkingen, gebreken of tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk opgelost. Niet tot de oplevering behoren maatafwijkingen c.q. maattoleranties en vlakheidtoleranties welke vallen binnen de tolerantienormen die voor het desbetreffende product zijn vastgelegd. Indien u aan alle verplichtingen heeft voldaan, wordt na de oplevering de sleutel van de desbetreffende unit aan u overhandigd

Technische Informatie:
Grondwerk/ fundering
Het grondwerk annex de fundering wordt naar aanleiding van het mechanisch en contrastief advies bepaald.

Draagconstructie
De draagconstructie van het gebouw bestaat uit een staalconstructie die geheel vervaardigd is volgens berekening en tekening van de constructeur.

Bedrijfsvloer
De begane grondvloer is onderheid en geschikt voor een maximaal toelaatbare vloer- belasting De afwerking begane grondvloer zal monolithisch worden afgewerkt.

Gevels
De gevels worden uitgevoerd in zogenaamde 'geïsoleerde sandwichpanelen' in kleur. De panelen hebben een totale Rc-waarde van 3,5 m2K/W. Deze panelen worden aangebracht op de achterliggende staalconstructie en sluiten aan de onderkant aan op de betonnen begane grondvloer. De kleurstelling kan eventueel afwijken met de impressies.

Binnenwanden
De binnenwanden tussen de bedrijfsunits worden uitgevoerd in geïsoleerd stalen sandwichpanelen of gelijkwaardig (kalkzandblokken)

Buitenkozijnen en deuren
De buitenkozijnen worden uitgevoerd in kunststof/hout en het aangebrachte hang en sluitwerk voldoet aan weerstandsklasse 2. De overheaddeuren van de afzonderlijke bedrijfsunits worden geïsoleerd uitgevoerd. Deze deuren zijn handbediend. Optioneel kunnen deze deuren elektrisch bediend worden gemaakt. De overheaddeuren aan de voorzijde zijn 4 meter breed en 4 meter hoog de deuren in de zijgevel hebben een breedte van 3,50 en zijn ca. 4.20 meter hoog. Alle bedrijfsunits zijn voorzien van een loopdeur in de overheaddeur.

Dakconstructie
De dakconstructie van het gebouw bestaat uit stalen geprofileerde dakplaten, voorzien van een damp remmende laag en isolatie. De daken worden afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking of gelijkwaardig product.
Met een minimale garantie van 10 jaar.

Lichtstraten
De bedrijfsunits kunnen optioneel worden voorzien van een lichtstraat.

Reclame uitingen
Reclame uitingen kunnen door de koper zelf worden aangebracht. Hiervoor dient de koper zelf vergunning c.q. toestemming van de gemeente te verkrijgen.

Vereniging van eigenaren (VVE)
Als eigenaar bent u verplicht om lid te worden van de VVE
Deze VVE is in oprichting .
VVE regelt OA het gezamenlijk onderhoud en de regels van het buitenterrein.

Vloerafwerking
De eerder omschreven begane grondvloer zal monolithisch worden afgewerkt.

Timmerwerken
De meterkast wordt afgewerkt, geheel volgens de geldende eisen van de nutsbedrijven. In de meterkast worden voor het storten van de betonvloer invoerbochten aangebracht t.b.v. de nutsbedrijven; geheel volgens de geldende eisen van de nutsbedrijven. De stalen onderdelen van de hoofddraagconstructie worden waar nodig volgens voorschriften van de brandweer brandwerend bekleed.

Riolering
De riolering word uitgevoerd in slagvast PVC. De afvoer van het vuilwater zal worden aangesloten op het gemeenteriool en ander conform de geldende voorschriften van de gemeente. De hemelwaterafvoeren ten behoeve van de units en de parkeerplaatsen zal worden aangelegd . De lozing van dit water zal gebeuren op het oppervlaktewater.

Sanitair / vuilwaterafvoer
De bedrijfsunits worden standaard voorzien van een toiletafvoer met een aansluiting op het gemeentelijk riool.

Wateraansluiting
De bedrijfsunits kunnen optioneel worden voorzien van een wateraansluiting.
De bedrijfsunits kunnen optioneel worden voorzien van een elektra aansluiting. De aard pen wordt niet meegenomen in meterkast, is door en voor rekening van gebruiker.
Buitenterrein
Het terrein, alsmede de in-/ uitrit worden verhard (zoals op tekening aangeven) door het aanbrengen van een bestrating van betonnen klinkers (aangebracht op een laag puingranulaat straatzand)

Diversen
Wijzigingen op tekeningen als gevolg van eisen van overheidswege (welstand), alsmede kleine wijzigingen in de uitvoering op verzoek van de architect, constructeur, ontwikkelaar e.d. zijn voorbehouden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met HL Vastgoed 06-18354525 of mail naar info@hlvastgoed.com

Map