HL Vastgoed | Urk

Neede | Russchemorsweg 15

Kenmerken
soort: koopwoning
vraagprijs: € 66.950
Status: te koop
bouwjaar: 2023
type: bedrijfspand
 
Oppervlakte en inhoud
woonoppervlakte: 50 m2
overige oppervlakte: 1300 m2
perceel oppervlakte: 2400 m2
inhoud: 360 m3
 
indeling
aantal kamers: 1
aantal slaapkamers: 0
 
Energie
energielabel: nvt
cv ketel: nvt
 
Buitenruimte
tuin: nvt
achtertuin: nvt
ligging tuin: nvt
 
Garage
soort garage: nvt

Omschrijving

Omschrijving

Op het bedrijventerrein Russchemors te Neede aan de Oude Eibergseweg wordt een kavel van 2.400m², door ODH BV, 20 moderne bedrijfsruimtes ontwikkeld. De bedrijfsruimte onderscheidt zich door het gebruik van kwalitatieve materialen met een hoge isolatiewaarde.

De bedrijfsruimtes hebben een oppervlakte van ca. 50 m² BVO (18 stuks) en ca. 95m2 BVO .
De bedrijfsruimtes zijn te vergroten waardoor de oppervlakte vergroot kan worden.

Voor het beheer en onderhoud van de wegen en groenstroken zal door de eigenaren, van alle bedrijfsruimten, een beheersvereniging van een VVE worden opgericht.

 

Bedrijfsruimte Oppervlakte (BVO) Koopsom excl. btw
Unit van 50 m2€ 66.950,-
Unit van 100 m2€ 114.950,-
Alle opgenomen bedragen zijn excl. tussen haakjes. nl VON

Algemene voorwaarden & Technische omschrijving
Omschrijving van het project:
Het project bestaat uit een perceel grond 2.400 m² aan de Oude Eibergseweg te Neede waarop een bedrijvencentrum wordt ontwikkeld bestaande uit in totaal 20 bedrijfsruimtes. Het terrein is voorzien van gezamenlijke parkeerplekken.

Indeling van de bedrijfsruimtes:
De bedrijfsruimtes variëren in oppervlakte van ca. 50m² BVO tot ca. 95m2 BVO. Elke bedrijfsruimte is voorzien van een kunststof entree pui met bovenlicht, overheaddeur, meterkast, eea volgens tekening.
Van toepassing zijnde voorschriften:
- De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV GC):
- Het Bouwbesluit:
- De strenge voorschriften van brandweer en nutsbedrijven:
- Welstands- en bouwvergunning.

Wijzigingen voorbehouden:
De in deze brochure opgenomen tekeningen en overige informatie vormen een momentopname. Wijzigingen zijn dus mogelijk waarbij altijd gezocht wordt naar een betere dan wel een zekere kwaliteit. Uitdrukkelijk wijzen wij erop dat de tekeningen en artist impressie, voor zover niet overeenkomstig de bouwvergunningen koopovereenkomst, geen juridische werking hebben, zodat geen rechten kunnen worden ontleend.

Peil:
Het peil van alle hoogten en diepten worden opgemeten, wordt afgeleid van de opgave van de Gemeente Berkelland.

Vuilwaterriolering:
De aanleg en aansluiting van de hemelwaterafvoerriolering op de gemeentelijke rioolriolering zijn in de koop-/aanneemsom inbegrepen. De leidingen worden uitgevoerd in PVC van voldoende capaciteit.

Financiering:
De constructie en de vloeren van de bedrijfsruimtes worden gefundeerd.

Vloeren:
De betonvloeren van de bedrijfsruimtes worden op de heipalen en funderingsbalken gestort. De betonvloeren worden aan de bovenzijde mechanisch gevlinderd. Vloerdikte en wapening volgens opgave van de constructeur. De begane grondvloer heeft een vloerbelasting van 1.000 kg/m².

Terrein:
Het buitenterrein wordt voorzien van bestrating die is opgebouwd uit een ondergrond van gebroken puin met daarop een betonklinker bestrating. De parkeerplekken aanduiding wordt uitgevoerd in witte / zwarte betonklinkers.

Constructie:
De draagconstructie is uitgevoerd in staal. De constructie onderdelen worden gespoten in een nader te bepalen standaard kleur. Deze is voor elke bedrijfsruimte hetzelfde.

Dakbeplating & dakbedekking Rc=3,0m2.k/W.:
Over de stalen liggers worden stalen verzinkte dakplaten aangebracht. Hierover heen een isolatielaag, welke mechanisch wordt bevestigd, waardoor de isolatiewaarde van het dak 3,0m² WK bedraagt: De dakbedekking bestaat uit bitumen dakbedekking of gelijkwaardig. . Het geheel wordt afgewerkt met de minimale afwerkprofielen.

Buiten- & Binnenwanden Rc=2.5 m2.k/W.:
De buitenwanden worden uitgevoerd in stalen verticale sandwichpanelen Rc=2.5m2.k/W. De buitenwanden kunnen worden voorzien van de benodigde lekdorpels, dakrandprofielen en hoek-aansluitprofielen conform de gevelbeplating. De binnenzijde is voorzien van een wit gecoate staalplaat in een standaard profielring. De binnenwanden tussen de bedrijfsruimtes worden uitgevoerd in verouderde sandwichpanelen. Het geheel wordt afgewerkt met de minimale afwerkprofielen.

Overheaddeur:
Elke bedrijfsruimte wordt voorzien van een schuine overheaddeur van 3,5mtr x 4,0mtr. De bediening geschiedt met een handbediende kettingtakel. De buitenzijde van de overheaddeuren worden gecoat in de kleur RAL 7016, de binnenzijde wordt gespoten in de kleur wit. Een elektrische aandrijving is optioneel.

Kozijnen, ramen en deuren:
Elke bedrijfsruimte wordt voorzien van een entree pui uitgevoerd in kunststof. Alle deuren en ramen kunnen worden voorzien van inbraak, hang- en sluitwerk en tochtafdichting. Kunststof kozijnen in de kleur Antraciet, binnen wit.

Beglazing:
De vaste delen van de kozijnen kunnen worden voorzien van standaard HR++ isolatieglas. De entreedeur is voorzien van een geïsoleerd sandwichpaneel in de kleur Antraciet.

Meterkast:
De meterkast wordt uitgevoerd conform de eisen van de notenbedrijven. In de meterkasten wordt een multiplex achterwand geplaatst waarna de meterkast bevestigd kan worden. In de meterkast wordt toegevoegd: voorzieningen voor een water- en elektrameter, een groepenkast met 4 automaten en hoofdschakelaar, een dubbel stopcontact met randaarde en een aardelektrode. In de bedrijfsruimte worden naast de meterkast in totaal 2 elektra ingebouwd: 1 x dubbele WCD 230V 1 x enkelvoudige WCD 380V 6 x LED verlichtingsarmatuur op 1 schakelaar onder het dak. Inbegrepen zijn de aansluitingen 3 x 35A elektra en wateraansluiting 2,5m3/h.

Rioleringen en hemelwaterafvoeren:
De afvoer van hemelwater aangelegd en aangesloten op de gemeentelijke riolering. Er zal naast de meterkast een afvoer voor het toilet worden aangelegd en aangesloten op de gemeentelijke riolering. In het dak worden voldoende hemelwaterafvoeren opgenomen, deze worden aangesloten conform de voorschriften Gemeente Berkelland. Er zal noodvoldoende overlopen worden welke deur de constructeur moet worden bepaald.

Meer en minder werk:
De mogelijkheid tot meer van minder werk is aanwezig mits technisch en volgens haalbare voorschriften, schade ter beoordeling van ODH bv. De voortgang van de bouw mag er niet door verstoord raken. Werkzaamheden uit te voeren door kopers en/of hun ondernemers, zullen alleen na oplevering van de bedrijfsruimte plaats kunnen vinden.

Reclame:
Voor reclame- uitingen is er ruimte boven elke overheaddeur. Reclame- uitingen moeten voldoen aan de eisen die de gemeente Berkelland hier aanstelt.

Oplevering:
Minimaal 2 weken voor de oplevering worden de kopers op de hoogte gesteld van datum en tijdstip van oplevering. De bedrijfsruimtes worden “bezemschoon” opgeleverd. De bij de oplevering eventueel geconstateerde opleverpunten worden schriftelijk vastgelegd en binnen 30 dagen verholpen.

Levering:
De levering van de bedrijfsruimtes geschiedt vrij op naam (v.o.n.), wat wil zeggen dat de hieronder vermelde kosten, die met het verwerven van een bedrijfsruimte gemoeid zijn, in de koopsom zijn inbegrepen:
- Transportakte notaris
- Bouwkosten
- Architecten- en advieshonoraria.
- Makelaarscourtage/
- Verkoopkosten
- Gemeentelijke leges
- Kadastrale inmeting
- Complete bouwvergunning
- Aansluitingen water-, hemelwaterafvoer,-,en elektriciteitsleidingen

Algemeen:
Tijdens de bouw zijn alle bedrijfsruimtes verzekerd tegen de risico’s van brand- en stormschade. Voorafgaand aan de sleuteloverdracht dient de koper zelf voor de nodige verzekeringen te zorgen.

Prijzen:
Alle in deze brochure genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Niet in de koopsom opgenomen:
- Kosten hypotheek akte, taxatiekosten en hypotheekrente tijdens de bouw
- Eventueel meer- minderwerk

Betalingstermijnen
De koopsom voor een bedrijfsruimtes bestaat uit het perceel en het bedrijfspand. Na het sluiten van de koop-aannemings-overeenkomst, wordt deze naar de notaris verstuurd en vindt de eigendomsoverdracht van de grond plaats. De overige werkzaamheden en leveringen worden verrekend volgens de hierna genoemde termijnstaat. De grondtermijn en de eerste termijn 10% wordt via de notaris verrekend.
Termijnstaat
1. 10% project kosten.
2. 25% bij aanvang fundatie.
3. 25% bij aanvang montage staalconstructie.
4. 20 % na montage dak- en wandplaten.
5. 10 % bij wind- en waterdicht van het bedrijvencentrum.
6. 10% bij oplevering.

Slotbepaling
Deze technische omschrijving is samengesteld aan de hand van tekeningen en gegevens verstrekt door het teken- en constructiebureau. We moeten een voorbehoud maken ten aanzien van eventuele wijzigingen, die onder andere voort kunnen komen uit eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. De opgeleide maten op de tekeningen en aangegeven oppervlakten zijn “circa” maten. Wij behouden ons recht voor wijzigingen die geen invloed hebben op de kwaliteit en waarde

Prijswijzigingen voorbehouden.

Map